el . en

Ελληνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

 

Safety Icons

 

Safety Icons


 

 

 

 

Safety Icons

 

 

 

 

 


Safety Icons

 

 

 

 

 


 

Products

 

 

Το Υπουργείο Εργασίας κατατάσσει  τις επιχειρήσεις ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες:

Γ!: χαμηλή επικινδυνότητα: γεωργία, κτηνοτροφία, εμπορικά καταστήματα,    
λογιστικά – δικηγορικά γραφεία, ξενοδοχεία, τράπεζες κλπ.
Β!: Μέση επικινδυνότητα : ξυλουργεία, μηχανουργεία, εργαστήρια     
(ζαχαροπλαστικής αργυροχρυσοχοϊας – τεχνιτών οδόντων ) κλπ, όποια επιχειρήση δεν ανήκει   στην Γ!    &   Α! κατηγορία, ανήκει στη Β! κατηγορία. 
Α! : μεγάλης επικινδυνότητας : χυτήρια , διυλιστήρια , ναυπηγεία, λιπάσματα,   φυτοφάρματα κλπ.

Στις δύο πρώτες κατηγορίες ( Γ & Β ), υπό προϋποθέσεις , μπορεί ο εργοδότης να επιμορφωθεί από πιστοποιημένους εισηγητές υπό την αιγίδα Επιμελητηρίων , ΚΕΚ, ή άλλων φορέων και αφού λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης να προσφέρουν υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας ( τεχνικού ασφαλείας ) στις επιχειρήσεις τους.

Είμαι πιστοποιημένος εισηγητής απο το  Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ( Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ) και συνεργάζομαι με πολλά ΚΕΚ & επιμελητήρια, με περισσότερες από 3.000 ώρες εισηγήσεων στο ανωτέρω αντικείμενο.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, (επιχειρήσεις Α! κατηγορίας έστω και με έναν εργαζόμενο -- ή εκτός προϋποθέσεων επιχειρήσεις Β! & Γ! -- ή τέλος εάν οι εργοδότες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία επιμόρφωσης), είναι υποχρεωτικές οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Εάν οι επιχειρήσεις είναι μικρές, ο  τεχνικός ασφαλείας είναι εξωτερικός συνεργάτης με δελτίο παροχής  υπηρεσιών. Εάν οι εταιρείες είναι μεγάλες ο τεχνικός ασφαλείας είναι μόνιμος υπάλληλος, έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αναφέρεται απευθείας στην ανωτάτη διοίκηση. Στην περίπτωση που οι εταιρείες είναι πολύ μεγάλες διαθέτουν τμήμα τεχνικών ασφαλείας με τουλάχιστον δύο τεχνικούς ασφαλείας αρκεί να ικανοποιείται το Π.Δ. 294/88  ( επίπεδο γνώσεων και ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ).

Σε όλες τις περιπτώσεις κατατίθενται , τα απαραίτητα έγγραφα στο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου – τεχνικοί επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε.  του Υπουργείου Εργασίας ) και στη συνέχεια ο αριθμός πρωτοκόλλου που λαμβάνεται, παραδίδεται στο λογιστή της επιχειρήσης για να ολοκληρώνει, απο 01/01/2013 υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, όλες τις ενέργειές του  όπως : κατάσταση προσωπικού – πρόσληψη και απόλυση εργαζόμενου – υπερωρίες.....
Προσοχή, από 01-01-2013 υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση : ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ.

Απο το 1998 προσφέρω υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στα δύο μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας. Επίσης ως τεχνικός ασφαλείας ( εξωτερικός συνεργάτης ) υπάρχει συνεργασία με εταιρείες όλων των κατηγοριών και σχεδόν όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας, για όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, είναι  να:

 • Επιθεωρεί τους, παραγωγικούς και μη, χώρους της επιχείρησης και να προτείνει μέτρα ασφαλούς εργασίας και αποφυγής εργατικών ατυχημάτων .
 • Όταν η πρόληψη αποτύχει και εμφανιστεί εργατικό ατύχημα, κάνει την καταγραφή του ατυχήματος, το αναλύει ως προς τα αίτια που το προκάλεσαν και προτείνει στον εργοδότη μέτρα αποφυγής παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.
 • Επιλέγει τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας ( Μ.Α.Π.) για κάθε ειδικότητα εργαζομένων, στη συνέχεια τα προμηθεύεται ο εργοδότης που αφού διανεμηθούν δωρεάν  στους εργαζόμενους, επιβλέπεται από όλους η  ορθή χρήση τους.
 • Ελέγχει όλα τα παρελκόμενα μέσα ανύψωσης ( ιμάντες – συρματόσχοινα – αλυσίδες κλπ) καθώς επίσης και όλα τα μέσα βοηθητικού φωτισμού ( πολύπριζα – προεκτάσεις ) και όταν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές να τα προωθεί σε επισκευή ή καταδίκη.  
 • Ελέγχει όλους τους χώρους, παραγωγικούς και μη, ως προς το φωτισμό – αερισμό – κλιματισμό – ασφαλή προσβασιμότητα – ηχορύπανση – αιωρούμενα σωματίδια κλπ.
 • Ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους για την αποφυγή μυοσκελετικών παθήσεων όπως ανύψωση βαρών – χρήση καθισμάτων για εργασίες γραφείου  κλπ.
 • Τοποθετεί σήμανση ασφαλείας και υγείας σε όλους τους χώρους όταν οι υπαρκτοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικά .
 • Ελέγχει, όταν υπάρχουν,  όλα τα μηχανήματα έργων: περονοφόρα , γερανοφόρα, καλαθοφόρα, φορτωτές, JCB , bobcat, και λοιπά ως προς την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία τους και όσα στερούνται να τα προωθεί στην αδειοδότησή τους και στην απόκτηση κρατικών πινακίδων έργων ( Μ.Ε. – Ι.Χ.).
 • Ελέγχει , όταν υπάρχουν, γερανοί και γερανογέφυρες ως προς την σωστή λειτουργία τους και να ελέγχει τα υπάρχοντα πιστοποιητικά τύπου Α! & Β!. Εάν δεν υπάρχουν να τα προωθεί στην πιστοποίησή τους απο διαπιστευμένο φορέα.
 • Ελέγχει τους χειριστές των ανωτέρω μηχανημάτων και να σιγουρεύεται ότι υπερτερεί πάντα η άδεια του χειριστή και όχι η ιπποδύναμη του μηχανήματος, που είναι παραβατική συμπεριφορά. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγεί τους χειριστές στην αναβάθμιση της αδείας τους.

Υπάρχει μεγάλη εμπειρία για όλα τα είδη των επιχειρήσεων και για όλα τα μεγέθη. Επίσης ο υπογράφων είναι και πιστοποιημένος επικεφαλής επιθεωρητής ( Lead Auditor ) από Bureau Veritas στο OHSAS 18001: Υγιεινή καΙ ασφάλεια στην εργασία.

Ο τεχνικός Ασφαλείας κάνοντας όλα τα ανωτέρω σε μία εταιρεία είναι σε θέση να εκπονήσει την μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου ( Risk Assessment ) για ό,τι έχει σχέση με την επιχείρηση και είναι εν δυνάμει κίνδυνος για την υγιεινή και  ασφάλεια των εργαζομένων και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.  Η μελέτη αυτή συντάσσεται και υπογράφεται απο τον Τεχνικό Ασφαλείας, παραδίδεται στον εργοδότη και αρχίζει η βελτίωση των συνθηκών εργασίας με την εξάλειψη αρχικά του μη αποδεκτού κινδύνου και στη συνέχεια  στην εξάλειψη όλων των κινδύνων καθιστώντας την επιχείρηση ακίνδυνη. Η μελέτη αυτή με βάση το Π.Δ. 17/96 άρθρο 8 § 1 είναι υποχρεωτική.

Σύμβουλος τεχνικής ασφαλείας του εργοδότη είναι τελικά ο τεχνικός ασφαλείας γιαυτό και επιμελείται και την εκπαίδευση των εργαζομένων σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.  Τα σεμινάρια αυτά χωρίζονται σε γενικού χαρακτήρα και τα παρακολουθεί όλο το προσωπικό, όπως π.χ. προστασία απο ηλεκτρικό ρεύμα ,  πυρασφάλεια – πυροπροστασία – πυρόσβεση με πρακτική άσκηση χρήσης πυροσβεστήρα στη κατάσβεση μικρής ελεγχόμενης εστίας πυρκαγιάς, αφού η φωτιά είναι 24ωρη απειλή.

Επίσης πραγματοποιούμε και σεμινάρια  σχετικά με την  υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την διάρκεια ειδικών εργασιών όπως :  βαφής – εργασία σε ύψος – συναρμολόγηση παραλαβή και χρήση ικριώματος – αμμοβολές – μορφοποίηση ελασμάτων – ηλεκτροσυγκόλληση - φλογοκοπή - χυτεύσεις – ασφαλής χειρισμός περονοφόρων κλπ). 

Μεγάλη εμπειρία εκπαίδευσης προσωπικού υπάρχει, εκτός των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων στα ναυπηγεία, έχουμε εκπαιδεύσει εργαζόμενους σε εταιρείες logistics , νοσοκομεία , ευρωκλινική, εταιρείες security, πρατήρια υγρών καυσίμων,... 

Παράλληλα το τεχνικό γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες σε συντηρήσεις προληπτικού χαρακτήρα σε γερανούς και γερανογέφυρες, επισκευάζει  αυτά όταν εμφανίσουν βλάβη και στη συνέχεια τα προετοιμάζει για πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα.  Επίσης σε όλα τα μηχανήματα έργων επιμελείται την ταξινόμηση και πιστοποίησή τους και τα εφοδιάζει με κρατικές πινακίδες.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας υποστηρίζονται απο τα πιστοποιητικά :

 • Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Στους  κωδικούς :
        3181 : επιθεωρητής κτιρίων και πυρασφαλείας.       
        3182 : επιθεωρητής ασφαλείας υγείας & ποιοτικού ελέγχου.
        3222 : τεχνολόγοι υγιεινής –δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος.
        2233 : μηχανολόγοι μηχανικοί επιθεωρητής ασφαλείας υγείας & ποιοτικού ελέγχου.

 • Γενική άδεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών.
 • Πιστοποιητικό συναρμολόγησης ικριωμάτων Layher.